Wervelkanaalvernauwing (lumbale stenose)

Wat is een wervelkanaalvernauwing en hoe ontstaat het?
Slijtage/degeneratie van de wervelkolom is een normaal proces dat bij iedereen in meerdere of mindere mate plaatsvindt. Tijdens dit proces vindt verdikking plaats van de banden (ligamenten) tussen de wervels. Daarnaast treedt vergroting (verbreding en afplatting) op van de kleine tussenwervelgewrichtjes (facetgewricht). Hierdoor wordt de ruimte voor de zenuwwortels steeds kleiner, vooral in het gootje waar de zenuwwortels het wervelkanaal verlaten. Soms zorgt een uitpuilen van de tussenwervelschijf voor nog meer vernauwing. Sommige mensen hebben al van nature een nauwer wervelkanaal dan anderen.

Stenose

Pijn in de rug door de vernauwing
De lumbale kanaalstenose of vernauwing van het lendenwervelkanaal is een aandoening die tamelijk veel en vooral bij oudere mensen voorkomt. Er wordt geschat dat bijna 50% van de mensen boven de 60 jaar kanaalvernauwing hebben. In veel gevallen geeft de aanwezigheid van deze vernauwing geen klachten. Zijn er wel klachten, dan zijn dit: pijn laag in de rug en uitstraling van de pijn in één of beide benen. Typisch voor deze klachten is dat ze optreden bij het lopen en bij het stilstaan. De pijn in de rug en mogelijk ook in de benen wordt bij lopen of stilstaan erger. De benen gaan doof aanvoelen en worden stuurloos. Bij het zitten of voorover bukken verdwijnen deze uitstralende klachten direct. Dit is het gevolg van het wervelkanaal dat zich weer kan “openen”: er komt meer ruimte voor de zenuwen.

Voorovergebogen houding door de vernauwing
Bij lopen treedt pijn op, soms ook een doof gevoel en/of krachtsvermindering.In rust, vooral in wat gebukte houding, hurkend of zittend, verdwijnt de pijn dan weer vrij snel. Dit komt omdat bij lopen de kromming in de onderrug wat toeneemt en de ruimte afneemt. Bij bukken of hurken wordt de vernauwing juist weer wat minder. Patiënten met een vernauwing kunnen daarom ook vaak wel goed fietsen zonder noemenswaardige been- en rugklachten.

Behandeling
Niet elke lumbale kanaalstenose hoeft te worden geopereerd. Alleen als de klachten uw doen en laten ernstig beperken, dan is operatie de enige manier om van de klachten af te komen. Zijn er minder klachten en wordt er niet geopereerd, dan zijn meest gekozen niet-operatieve behandelingen: medicatie, fysiotherapie en injecties.
Fysiotherapie lijkt de beste niet-operatieve behandeling bij lumbale stenose. Bron: Pubmed