Ouderenfysiotherapie

Als u ouder wordt en de beweeglijkheid van uw lichaam ziet afnemen, komt u doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Hij heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met gezondheidsproblemen.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De fysiotherapie is er op gericht dat de spierkracht op peil blijft, dat de gewrichten zo mobiel mogelijk blijven en dat het uithoudingsvermogen zich op een bij de leeftijd passend niveau handhaaft.

Ouderen zijn heel goed trainbaar, en over het algemeen voelen getrainde ouderen zich beter, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Hierdoor verbetert uw lichamelijk functioneren en wordt verdere achteruitgang voorkomen, waardoor u zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren in uw dagelijkse handelingen.

Mogelijke hulpvragen

  • Mijn beweeglijkheid gaat achteruit.
  • Ik ben onzeker in mijn dagelijks functioneren.
  • Mijn uithoudingsvermogen neemt af. Ik ben vlug vermoeid.
  • Ik heb problemen met alledaagse handelingen zoals opstaan en aankleden
  • Ik ben het afgelopen jaar al een paar keer gevallen.
  • Ik kan niet meer zo goed traplopen.
  • Ik heb moeilijkheden met lopen.
  • Tillen en reiken gaat niet meer.
  • Ik heb een chronische aandoening.

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit verbeteren van uw conditie, evenwichtstraining, looptraining, krachttraining, lenigmakende oefeningen. Daarnaast bestaat de behandeling uit het oefenen van de dagelijkse activiteiten die o.a. in de thuissituatie moeilijk verlopen.

De geriatriefysiotherapeut geeft ook advies en voorlichting en stemt het behandelplan af met andere zorgverleners en eventuele mantelzorgers.

Filmpje: Waarom zouden ouderen vaker moeten hardlopen?