De geriatriefysiotherapeut stelt zich voor

Mijn naam is Herman Leusink.ouderen fysiotherapie aalten geriatriefysiotherapie

Ik ben afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut in 1976. In de loop van de tijd werd mijn affiniteit met ouderen duidelijker en kreeg ik langzamerhand voornamelijk ouderen onder behandeling. De behandeling vindt plaats in de praktijk, of, indien nodig, aan huis of in het verzorgingshuis.

Ik ben gespecialiseerd als geriatriefysiotherapeut (“ouderenfysiotherapeut”).
Tevens ben ik fysiotherapeut in de thuiszorg en neem deel aan het ParkinsonNet.

Kwetsbare ouderen hebben vaak meerdere gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld Parkinson en COPD. Een nieuwe heupprothese, hartfalen en veel valincidenten in het afgelopen jaar. Of reuma, botontkalking en beginnende dementie. Zo zijn er nog meer voorbeelden. Als geriatriefysiotherapeut heb ik mij gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en advisering van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Daarom weet ik veel van ouderdomsziekten en weet welke fysiotherapeutische behandeling hierbij past.

Om u zo optimaal mogelijk te begeleiden heb ik nauwe contacten met andere disciplines. Veel contact en overleg vindt plaats met huisartsen, wijkverpleging en thuiszorgmedewerkers, ergotherapeuten en de mantelzorg (partner, familie, buren, vrienden). Indien van toepassing, kan ik ook diëtetiek of logopedie adviseren. (Bij een parkinsonpatiënt gebeurt dat binnen het ParkinsonNet in overleg met de parkinsonverpleegkundige.)

Binnen Samen zorgt werk ik in een multidisciplinair team met de ergotherapeut en de logopedist. Door samen te werken zijn wij in staat complexe problemen het hoofd te bieden, maar we kunnen ook als discipline afzonderlijk handelen.  Doordat de lijnen binnen ons team kort zijn, zijn we in staat om snel adequate zorg te leveren. Wij stellen samen met u heldere en haalbare functionele doelen op. De behandeling richt zich op uw wensen en uw functioneren in het dagelijks leven.