Doel van de website

Door middel van deze website wil ik informatie geven over de mogelijkheden van geriatriefysiotherapie bij diverse aandoeningen bij ouderen.
Ouderen schatten de kansen op verbetering of herstel vaak te laag in omdat zij de mogelijkheden niet kennen. Dit vermindert de motivatie om actief met het herstel bezig te zijn.

Soms worden ouderen niet of laat gewezen op de mogelijkheden van een fysiotherapiebehandeling. Het advies voor een fysiotherapiebehandeling kan gegeven worden door een huisarts, maar ook thuiszorgmedewerkers. Familieleden van ouderen en/of mantelzorgers kunnen overleggen of een fysiotherapeutische interventie zinvol zou kunnen zijn. Zo zou bij toegenomen valrisico gekeken kunnen worden of de kans op vallen met oefentherapie verkleind zou kunnen worden.

Deze website blijft in opbouw. Ik houd mij aanbevolen voor verbeteringen, aanvullingen, enz. die het doel van de website (informatie geven over de mogelijkheden van fysiotherapie bij ouderen) kunnen ondersteunen.