Veel Parkinsonpatiënten bewegen beter na slaap

Veel Parkinsonpatiënten merken dat ze weer wat makkelijker bewegen na een nacht slapen. Ook een middagdutje zorgt vaak voor een verbetering van de motorische functies. Er is nog geen goede verklaring voor het verschijnsel. Overeem, slaapgeneeskundige op de afdeling Neurologie van het UMC St Radboud, heeft met Nijmeegse collega’s het verschijnsel nu bij ruim tweehonderd Parkinsonpatiënten nader onderzocht. Bijna de helft van de patiënten geeft aan beter te functioneren na het slapen. Twintig procent van de patiënten ervaart slaapwinst na de nachtrust, eenzelfde percentage heeft slaapwinst bij zowel nachtrust als het middagdutje, terwijl ruim tien procent die slaapwinst alleen rapporteert na het middagdutje.

Bron: UMC St Radboud