Valpreventie met het Otago oefenprogramma

De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulp (SEH) bezoeken en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen.
Het aantal valongevallen blijft stijgen, vooral onder 85+-ers. Elke dag overlijden 9 65+-ers aan de gevolgen van een val en elke 5 minuten komt een oudere op de SEH-afdeling na een (privé-)valongeval. Zowel bij de SEH-bezoeken als bij ziekenhuisopnamen en dodelijke valongevallen is een stijgende trend te zien, ook na correctie voor veranderingen in de bevolkingsopbouw. Voor SEH-bezoeken is voor het eerst te zien dat het aantal valongevallen harder stijgt dan op basis van de vergrijzing verklaard kan worden.
In 2015 kwamen 3267 65+-ers om het leven door een val.Dit is veel meer dan het aantal verkeersdoden in 2015, namelijk 621. In 2015 kwamen 97.400 65+-ers op de spoedeisende hulp na een val.

Otago Oefen Programma is een een op maat gemaakt individueel kracht- en evenwichtstrainingsprogramma voor 65+-ers. Het is het meest effectief voor 80+-ers met een valgeschiedenis.Het wordt door een opgeleide Otago instructeur aan huis aangeboden. Herman Leusink is een gecertificeerd Otago instructeur.

Meerwaarde van het programma:

  • Aan huis behandelingen volgens een schema met een specifieke opbouw
  • Telefonisch consult voor advies en motivatie
  • Goed te onthouden door vele herhalingen en de structurele aanpak
  • Wetenschappelijk bewezen goed resultaat: vermindering van 35% van aantal valincidenten

Waar beleeft u plezier aan? Wat vindt u belangrijk in uw leven? Wat zou u graag willen?
Zelfstandig thuis blijven wonen, jezelf kunnen redden, relaties en contacten onderhouden, iets betekenen voor iemand, je gezond voelen.
Om dit te kunnen moet u voldoende kracht in uw spieren hebben, de beweeglijkheid van uw gewrichten op peil houden, uw uithoudingsvermogen moet goed blijven en uw evenwicht mag niet verminderen.
Dit kunt u bereiken met het Otago oefenprogramma.

valpreventie Otago