Therapie in de thuiszorg

U wilt, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. U wilt daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat uw zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Therapie in de thuiszorg kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In de thuissituatie wordt er een functionele training gegeven.
Veel ouderen hebben problemen met dagelijkse activiteiten zoals traplopen, opstaan en boodschappen doen. Met functionele training krijgt de u gevarieerde, op maat gemaakte intensieve oefeningen.

Therapie in de thuiszorg wordt gegeven door een fysiotherapeut of oefentherapeut die hiervoor een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Deze therapeut heeft als doel om sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de therapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd.

Om als therapeut in de thuiszorg zo effectief mogelijk te zijn wordt meestal in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, et cetera.

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is – individueel gerichte – valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en training van de algemene dagelijkse levensverrichtingen vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor al deze hulpvragen kan de therapeut in de thuiszorg ingeschakeld worden.

Thuiszorgtherapie heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden:

  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? (Mantelzorg is zorg die vrijwillig aan naasten wordt gegeven door naasten, op basis van de relatie. Het zijn meestal familieleden die de zorg van een hulpbehoevende partner of ouder op zich nemen.) De therapeut in de thuiszorg kijkt samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunt en adviseert hierbij.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been? De therapeut in de thuiszorg doet een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving , oefent met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werkt met u aan uw balans en adviseert, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. De therapeut in de thuiszorg oefent deze vaardigheden met u en werkt samen met u aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. De therapeut in de thuiszorg geeft advies bij transfers, oefent de transfers met de mantelzorger(s) en adviseert bij de aanschaf van hulpmiddelen. (Transfers zijn verplaatsingen zoals de verplaatsing van zit naar stand, verplaatsingen in bed, verplaatsing voor toiletbezoek, enz.)
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid