Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.
Bron: www.parkinsonnet.nl

Behandeling door een ParkinsonNet zorgverlener
De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen. U kunt een ParkinsonNet zorgverlener vinden op de ParkinsonNet Zorgzoeker.

Voorbeelden van klachten die veelal op de voorgrond kunnen staan:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • “Bevriezen” van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken

Wat is freezing (bevriezen):
Freezing’ is het plotseling ‘bevriezen’ van het bewegen. Freezing komt niet alleen voor tijdens het lopen, maar het kan ook moeilijk zijn om uit de stoel op te staan. Freezing kan ook optreden tijdens vingerbewegingen (bijvoorbeeld schrijven, snijden, knoopjes sluiten, tanden poetsen) of zelfs tijdens de spraak of het slikken. Ook komt mentale bevriezing voor, zoals bij een psychologische test.

Bij freezing van het looppatroon heeft de patiënt het gevoel aan de grond genageld te staan gedurende enkele seconden tot enkele minuten. Freezing kan zich ook uiten als schuifelend lopen, met korte passen of trillende benen.

Situaties waarin sprake is van een verhoogd risico op freezing zijn:
• fase waarin de medicatie (bijna) uitgewerkt is
• bij het starten met lopen, bij het opstaan ;
• draaien op de plaats (vooral 360°), een hoek omgaan (om een stoel lopen)
• van het ene type oppervlak overgaan op een ander type (bijv. van tegel naar tapijt
• lopen door een nauwe doorgang (zoals een deuropening, in een lift stappen)
• uitvoeren van dubbeltaken (zoals praten tijdens het lopen)
• bereiken van een doel, zoals een stoel,  of een open ruimte
• bij het verminderen van loopsnelheid of bij het stoppen met lopen
• lopen in het donker
• van het ene type oppervlak overgaan op een ander type (bijv. van tegel naar tapijt
• drukke omgeving, bv supermarkt
• verhoogd angstgevoel bij stressvolle situaties, zoals tijdens het oversteken van een drukke straat, lopen door een draaideur

Hoe komt u weer in beweging bij freezing?
Lees meer

Naast de bovengenoemde klachten kunnen een breed scala aan andere klachten optreden (b.v. trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen, verandering van seksuele behoeften, etc.). Echter, deze treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Oorzaken

Diverse onderzoeken naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson zijn gedaan, maar een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.
Bekend is wel dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’ in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra). Waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol bij kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren, zoals aanraking met giftige stoffen.

Lees ook:
Grote bewegingen bij Parkinson
Beweeggroep Parkinson Aalten

10 tips voor goede parkinsonzorg voor verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers

ParkinsonNet

Bewegingsoefeningen voor Parkinsonpatiënten

Voorlichtingsfilm van de Parkinson Vereniging

Behandeling

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners.

Dit filmpje illustreert wat “einde dosis symptomen” precies inhouden bij Parkinson.

Einde-dosis symptomen bij Parkinson from Appelbaum on Vimeo.

Informatie over fysiotherapie voor verwijzers (pdf)

Download hier de multidisciplinaire richtlijn voor behandeling ziekte van Parkinson (pdf). https://www.parkinsonnet.nl/app/uploads/2019/11/multidisciplin_rl_parkinson_final_version.pdf