Incontinentie

Incontinentie komt vaak voor bij ouderen. Men schat dat 15-30% van de zelfstandig wonende ouderen lijdt aan urine-incontinentie. Dit percentage loopt op tot 50% van mensen die thuiszorg ontvangen, 50% van de bewoners in verzorgingshuizen en 90% in verpleeghuizen.

Reden voor toename incontinentieklachten onder ouderen: de spieren van de bekkenbodem verouderen niet in dezelfde mate als de andere spieren. De dragende spieren – de spieren die de buikorganen ondersteunen – kunnen tot op hoge leeftijd goed blijven werken. De kringspieren, zowel van de darm als van de plasbuis, verouderen daarentegen relatief snel waardoor vooral het snel en krachtig ophouden van urine, ontlasting en windjes moeilijker wordt. Met het ouder worden neemt de diameter van de darm en de plasbuis ook nog eens toe en kan adequaat afsluiten moeilijk worden.

Fysiotherapeutische behandeling bestaat uit oefentherapie voor de bekkenbodemspieren en voorlichting. Voor de behandeling van complexe incontinentieklachten zal de geriatriefysiotherapeut u bij deze klachten, in overleg met u, doorverwijzen naar een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.

Indicaties voor bekkenfysiotherapie voor ouderen:

problemen met plassen

 • urineverlies
 • vaak moeten plassen
 • heftige aandrang
 • niet goed leegplassen
 • nadruppelen
 • steeds terugkerende blaasontstekingen
 • pijn bij het plassen

problemen met ontlasten

 • verstoppingsklachten
 • ontlastingsverlies
 • ontlasting moeilijk kunnen ophouden
 • verlies van windjes
 • pijn bij het ontlasten
 • gevoel van niet leeg kunnen poepen
 • aambeien

verzakkingsproblemen

 • verzakking van de blaas, darm en/of baarmoeder
 • verzakking van de darm via de anus

begeleiding na operaties in het bekken- en buikgebied

 • verzakkingsoperatie
 • prostaatverwijdering
 • na operaties bij kanker 
 • voor of na het opheffen van een stoma

Verouderen is een proces dat niet valt te stoppen maar de effecten van het ouder worden, ook op het plassen, kunnen vertraagd worden.

Om de blaas en de bekkenbodemspieren in goede conditie te houden, kunnen deze getraind worden. Dit kunt u leren bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Het bewust aanspannen van deze spieren tijdens lichamelijke activiteiten, helpt om de druk die ontstaat in de buik op te vangen en urineverlies te voorkomen of te verminderen. Maar het trainen van de bekkenbodemspieren alleen, is niet genoeg. Ook het toiletgedrag, (ontspannen en de tijd nemen om goed leeg plassen) en loopvaardigheden, spierkracht en balans (waardoor u in staat bent om op tijd bij het toilet te komen) spelen mee. Soms is er dus misschien niet per se iets mis met de blaas/darm of bekkenbodem maar kunt u niet meer op tijd bij de wc komen. U kunt slecht ter been zijn of kunt door pijn in de gewrichten tegen de gang naar het toilet opzien. Of u krijgt de knoop of de rits van de broek niet op tijd open door beperkingen in de handfunctie. De wc ­pot kan te laag zijn waardoor u bij het bukken al urine verliest. De geriatriefysiotherapeut kan onder andere uw loopvaardigheden te verbeteren.

Meer lezen? Klik op deze link.