Hartaandoeningen

Reactivering na een hartinfarct of bij hartfalen

Wilt u de kans op nieuwe hartklachten zo klein mogelijk maken en ervoor zorgen dat uw gezondheid optimaal is? Bent u bang dat bewegen uw klachten kunnen verergeren?

Het omgekeerde is waar! Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten kleiner te maken. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen kan uw leven verrijken.

Het beweegprogramma voor mensen met hartaandoeningen is speciaal ontwikkeld voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad of die een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie hebben ondergaan. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te leren bewegen.

Voor patiënten die niet of zeer moeilijk naar de praktijk kunnen komen kan er een individueel programma voor de thuissituatie gegeven worden.
Uit onderzoek blijkt dat voortzetting van hartrevalidatie in de thuissituatie een gunstig effect heeft op de zelfeffectiviteit van hartpatiënten. Bron: BMC Research Notes

Hartfalen


In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat training bij geselecteerde patiënten met hartfalen veilig is. Bewegen blijkt ook belangrijk te zijn voor de conditie van patiënten met hartfalen. Positieve effecten zijn beschreven voor de perifere gevolgen van hartfalen, de symptomen en de progressie van hartfalen. Door het verbeteren van de fysieke fitheid stijgt de kwaliteit van leven.

Doelen van een trainingsprogramma bij hartfalen:

  • bevorderen van het zo optimaal mogelijk functioneren van de patiënt met zijn/haar beperkingen
  • vergroten van het inspanningsvermogen
  • kortademigheid verminderen door o.a. training van de ademspieren
  • indien haalbaar: ontwikkelen van een actieve leefstijl
  • voorkomen van (her)opnames
  • krachten leren verdelen