Etalagebenen

Hoe houdt u uw klachten rond etalagebenen onder controle?

Na een stukje lopen voelt u pijn, kramp of vermoeidheid in uw been. Steeds moet u even stilstaan om de pijn te laten zakken. Dat kan wijzen op zogenoemde etalagebenen. Wie met deze klachten in een winkelstraat loopt, lijkt steeds even stil te staan om een etalage te bekijken. Vandaar deze naam. De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Ook de term perifeer arteriëel vaatlijden (PAV) wordt gebruikt.

De klachten ontstaan doordat de slagaders van het been door slagaderverkalking vernauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren.
In rust krijgen uw benen misschien nog voldoende zuurstof, maar als u gaat lopen, fietsen of rennen, ontstaat er een zuurstoftekort in de spieren. Uw spieren verzuren. U voelt een stekende en krampende pijn, die verdwijnt door even te rusten.

De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. Daarbij kunt u onder andere denken aan adviezen en looptraining waardoor uw coördinatie verbetert en u langere afstanden zonder pijn kunt afleggen.
Aanvullende informatie vindt u op deze pagina.

Looptraining

Veel lopen! Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het valt niet mee om veel te lopen als u pijn heeft. Toch is lopen dé behandeling bij deze aandoening. In deze brochure vindt u informatie over de aandoening etalagebenen en wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om slagaderverkalking te bestrijden en de klachten te verminderen.

Enkele tips om dit aan te pakken zijn:

  • maak met u zelf concrete afspraken wanneer u gaat lopen
  • stel een haalbaar doel, bijvoorbeeld elke dag een half uur
  • schrijf op uw kalender wanneer u gaat wandelen, bijvoorbeeld na het avondeten of ’s morgens na het ontbijt
  • vraag ondersteuning van een huisgenoot die u helpt om u aan uw eigen afspraak te houden

Film van de Hart&Vaatgroep: ‘Etalagebenen? Lopen!