COPD

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Deze aandoeningen aan de luchtwegen maken het ademen lastig. Bij COPD is het slijmvlies van de luchtwegen langdurig ontstoken. Dat kan gepaard gaan met slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Kleine luchtwegen verliezen hierdoor op den duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar.

COPD – wat gebeurt er in je longen?

Bewegen geeft lucht

Voelt u zich benauwd bij inspanning? Hebt u last van hoestbuien? U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen. Het omgekeerde is echter waar!
Het is juist extra belangrijk dat u beweegt wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem hebt (kortweg COPD). Als u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten en nemen uw mogelijkheden steeds verder af.

Verlies van de inspanningscapaciteit

De invaliditeit van patiënten met COPD is niet enkel te wijten aan het verlies van de longfunctie, maar ook aan spierzwakte. Wegens het gebrek aan oefening, lichaamsbeweging en zuurstof worden de spieren sneller moe.

Een vicieuze cirkel

Door de ademnood en spierzwakte zal de patiënt inspanningen vermijden die hem kortademig en moe maken. Door het gebrek aan oefening zullen de ademnood en vermoeidheid bij steeds lichtere inspanningen optreden, zodat de patiënt er niet meer in slaagt om de dagelijkse activiteiten te verrichten. Dit is nadelig voor zijn sociaal leven en ondermijnt het moreel.

In een dergelijk geval moet een trainingsprogramma overwogen worden. Aangezien training de inspanningstolerantie verbetert, doorbreekt ze de vicieuze cirkel.
Dit soort oefenprogramma biedt meerdere voordelen, zoals:

 1. het vermindert de intensiteit van de ervaren kortademigheid
 2. het voorkomt dat de spierkracht afneemt en dat de patiënt gewicht verliest
 3. het verbetert de levenskwaliteit
 4. het helpt het sociaal isolement doorbreken
 5. het beperkt het aantal en de duur van de ziekenhuisopnames
 6. het vermindert de angst en eventuele depressie bij de patiënt
 7. het vergroot de kracht en het uithoudingsvermogen in de armen
 8. het verlengt de overleving van ernstig aangedane patiënten

Soort oefeningen

 • Krachttraining (hele lichaam) heeft bij het merendeel van de COPD-patiënten een aanvullende waarde: afname van de kortademigheid, afname van de vermoeidheid.
 • Training van de ademhalingsspieren met een klein apparaatje (IMT Threshold); deze training duurt maar twee keer per dag drie minuten en geeft meestal binnen enkele weken duidelijke resultaten.
 • Ademhalingsoefeningen om te voorkomen dat het slijm vast gaat zitten (veroorzaken ontstekingen!) en om de benauwdheid te verminderen.
 • Ontspanningsoefeningen kunnen zinvol zijn bij angst en kortademigheid

Speciaal voor mensen met COPD is voor de fysiotherapiepraktijk een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van COPD u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert het beweegprogramma u op?
Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve leefstijl. U ervaart minder benauwdheid, krijgt meer uithoudingsvermogen en leert verantwoord bewegen.

Voor patiënten die niet of zeer moeilijk naar de praktijk kunnen komen kan er een individueel programma voor de thuissituatie gegeven worden.

Omdat COPD een veel voorkomende aandoening is, kan een patiënt niet voortdurend onder begeleiding, van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, zijn training doen. Hier zijn te weinig zorgverleners voor en dit kost veel geld. De patiënt zal ook altijd weer naar een ziekenhuis of een fysiotherapiepraktijk moeten om de training te doen.
Het is voor de patiënt daarom gunstig om trainingen thuis uit te voeren. Deze trainingen
worden echter niet altijd naar behoren uitgevoerd.
Het is van groot belang dat de trainingen juist worden uitgevoerd omdat ze anders geen effect hebben. Als trainingen niet juist worden uitgevoerd zal het ziektebeeld niet verminderen, en de kwaliteit van leven niet verbeteren.