Ondervoede ouderen gebaat bij eenvoudige voedingstherapie

Een relatief eenvoudige voedingstherapie vermindert functionele beperkingen bij ondervoede ouderen. Dit levert geen extra kosten op voor de gezondheidszorg. Daarnaast nam het aantal valincidenten aanzienlijk af na deze therapie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Floor Neelemaat. Patiënten konden na deze therapie bijvoorbeeld zelfstandig een trap op- en aflopen en zichzelf aan- en uitkleden, terwijl patiënten in de controlegroep dit in mindere mate konden.

Bron: VU Amsterdam en dissertatie (pdf)