Het nieuwe ouder worden in de Achterhoek

Er wordt op de laatste tijd veel gesproken over de ouderenzorg van de toekomst.
Zie Het nieuwe ouder worden. Ook in de Achterhoek worden initiatieven ontplooid om de ouderenzorg in de toekomst betaalbaar te houden. Zo kan de iPad ingezet worden voor dagelijks contact met de wijkverpleegkundige.

De Achterhoek krijgt een nieuw sociaal netwerk op internet: Achterhoek Connect. Initiatiefnemer is zorgverlener Sensire.

Daarnaast krijgen mantelzorgers een belangrijke rol binnen de thuiszorg van zorgverlener Sensire. Wijkverpleegkundigen willen al bij de intake dat familie, vrienden of buren mee gaan praten over de zorg van de klant.
Ook worden andere zorgverleners als huisartsen, welzijnsinstellingen en ziekenhuis intensiever betrokken bij de zorg.
Nieuw is dat andere partijen nu vanaf het begin meekijken en meedenken. Dat zorgt voor een gespreide verantwoordelijkheid met de wijkverpleegkundige in de centrale rol.