Handknijpkracht

De handknijpkracht geeft inzicht in functioneringsproblemen bij kwetsbare ouderen. De geriatriefysiotherapeut zal deze handknijpkracht dus vaak controleren.

Handknijpkracht meten

De knijpkracht die kwetsbare ouderen kunnen opbrengen is een signaal voor hun mobiliteit, evenwicht en functioneren. Ouderen die harder kunnen knijpen kunnen zich beter verplaatsen, staan stabieler en ervaren minder problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Handknijpkracht blijkt ook voorspellend te zijn voor het functioneren op de langere termijn. In 7 van 10 studies bleken sterkere ouderen na drie maanden tot een jaar minder problemen te ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Andere metingen, zoals beenspierkracht of spiermassa, hadden geen voorspellende waarde.
Uit een onderzoek onder 6089 gezonde mannen van 45 tot 68 jaar bleek dat de handknijpkracht zelfs zeer voorspellend is voor functionele beperkingen en handicaps 25 jaar later. Een goede spierkracht op middelbare leeftijd kan mensen beschermen tegen beperkingen op hoge leeftijd door een grotere veiligheidsmarge te bieden.

Sarcopenie
Ouder worden gaat samen met verlies van spiermassa en spierkracht. Als dit leidt tot beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten spreken we van sarcopenie. Omdat kwetsbare ouderen met minder handknijpkracht ook meer problemen ervaren in hun mobiliteit, evenwicht en dagelijkse activiteiten lijkt een knijpkrachttest een geschikte manier om ouderen te screenen op sarcopenie. Deze test is een makkelijk, snel en goedkoop alternatief voor de ‘gouden standaard’ metingen met MRI of röntgen absorptiometrie.

Bronnen:
The clinical usefulness of muscle mass and strength measures in older people: a systematic review
Midlife Hand Grip Strength as a Predictor of Old Age Disability