Gebrek aan beweging heeft wereldwijd een enorm gezondheidseffect

Inactiviteit veroorzaakt wereldwijd bijna net zo veel doden als roken en obesitas. Dat schrijven onderzoekers in een artikel in het medische tijdschrift The Lancet. In 2008 overleden wereldwijd ongeveer 5,3 miljoen mensen aan de gevolgen van te weinig beweging, op een totaal van 57 miljoen. Het is daarmee een van de belangrijkste doodsoorzaken.

Roken en inactiviteit zijn verantwoordelijk voor evenveel doden, maar wereldwijd zijn er veel minder mensen die roken dan inactief zijn. Voor het individu zou roken dan ook nog steeds ongezonder zijn.

Inactiviteit vergroot het risico op hartaanvallen en ziektes als diabetes en kanker.
Zes tot tien procent van de vier grote niet-overdraagbare ziektes (hart- en vaatziektes, type 2 diabetes, borst- en darmkanker) zou te wijten zijn aan het gebrek aan beweging. Met “gebrek aan beweging” wordt bedoeld minder dan 150 minuten matig intensieve activiteit per week.
Bron: The Lancet

Wat is “matig intensieve activiteit” bij ouderen (55-plussers)
Deze omschrijving wordt duidelijk als we uitgaan van ons energieverbruik in rust. In rust, bijvoorbeeld tijdens zitten of liggen gebruiken we ook energie. Die hoeveelheid energie is afhankelijk van ons gewicht. Het totale energieverbruik in rust is dus voor iedereen verschillend. De MET-waarde ofwel het metabool equivalent is een meeteenheid voor de hoeveelheid energie die een bepaalde lichamelijke inspanning kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. Eén MET komt overeen met de ruststofwisseling, de hoeveelheid energie die verbruikt wordt tijdens stilzitten. Een MET-waarde van 2 geeft dus aan, dat u 2 maal de energie verbruikt die u normaal tijdens rust nodig hebt. Nu we weten wat we in rust gebruiken, kunnen we ook de term “matig intensief” omschrijven. Voor volwassenen geldt dat matig intensief bewegen overeenkomst met MET-waarden tussen 4 en 6.5. Voor jeugd geldt een MET-norm van 5 (fietsen) tot 8 (rennen).
Voor 55-plussers geldt dat matig intensief bewegen overeenkomt met een MET-waarde van 3 (wandelen 4 km/u), 4 (wandelen 5 km/uur) tot 5 (fietsen 10-12 km/u).

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Ouderen (55-plussers): Ten minste een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit (3-5 MET) op minimaal vijf en bij voorkeur alle dagen van de week. Twee maal op een dag een wandeling van 15 minuten (met een snelheid van 4 tot 5 km/u) volstaat dus.