Bewegen als behandeling bij artrose

Artrose komt veel voor. Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders staan bij huisartsen geregistreerd met deze aandoening aan knieën, heupen en/of handen.
In de richtlijnen van huisartsen (NHG), fysiotherapeuten (KNGF) en orthopeden (NOV) wordt oefentherapie als behandeling van artrose geadviseerd.  Onderzoeken hadden aangetoond dat zo’n behandeling bij knieartrose effectief is. Nieuw onderzoek bevestigt dat oefentherapie bij heupartrose ook zinvol is.
Interessant is dat je met fysiotherapie geld bespaart, omdat je anders duurder uit bent door bijvoorbeeld extra medische kosten en ziekteverzuim.
Wat heel belangrijk is, en dat wordt ook al in de richtlijnen benadrukt, is dat patiënten goede voorlichting krijgen. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat de diagnose artrose niet betekent dat het gewricht helemaal kapot is en dat ze niets meer kunnen. Juist als mensen inactief worden, neemt de artrose toe, krijgen ze meer pijn en gaat hun algemene gezondheid achteruit. Normaal bewegen, zoals wandelen en fietsen, is juist goed voor het gewricht. Je krijgt een betere uitwisseling van voedings- en afvalstoffen in het kraakbeen.

Bron: ZonMw