Aantal ouderen met hartfalen neemt fors toe

Het aantal mensen met hartfalen zal de komende jaren fors toenemen.
Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekort schiet en leidt hoofdzakelijk tot kortademigheid en vocht in de longen en in de benen. Dit kan ertoe leiden dat mensen eerder moe zijn, minder fysieke inspanningen aankunnen, slecht slapen door benauwdheid en niet zelden ook geestelijke problemen krijgen.
De verwachting is dat het aantal mensen met hartfalen de komende jaren fors zal groeien, tot 195.000 in 2025.

U kunt de kans op hartfalen verminderen door risicofactoren te vermijden, vooral een te hoge bloeddruk en een hartinfarct. De preventieve maatregelen voor hart- en vaatziektes in het algemeen zijn ook effectief om hartfalen te voorkomen (gezonde voeding, bewegen, niet roken, enzovoort). De meeste gezondheidswinst is te behalen door de bloeddruk van mensen met een hoge bloeddruk levenslang onder controle te houden. Mensen met een verhoogd risico op hartfalen, zoals na een hartinfarct of met diabetes, zouden nog intensiever en gerichter begeleid kunnen worden.
Onder artsen neemt de belangstelling voor vroege opsporing van hartfalen toe.

Bron: RIVM