Lichaam van oudere vrouwen door veel zitten acht jaar ouder

Oudere vrouwen die tien uur of meer per dag zittend doorbrengen en daarnaast weinig bewegen, hebben cellen die sneller verouderen.
Uit onderzoek onder 1.500 vrouwen in de leeftijd van 64 tot 95 jaar, blijkt dat vrouwen op leeftijd die per dag minder dan veertig minuten (matig) bewegen en meer dan tien uur per dag zitten kortere telomeren hebben.
Telomeren zitten aan het uiteinde van een chromosoom. Bij elke celdeling rafelt dit uiteinde een stukje uit, totdat de cel niet meer kan delen en uiteindelijk sterft.
Door bijvoorbeeld roken en overgewicht wordt de celdeling versneld en worden de telomeren sneller korter. Telomeren die korter zijn worden ook vaak aangetroffen bij mensen die lijden aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de San Diego School of Medicine, blijkt dat de telomeren sneller delen wanneer iemand veel zit. Daardoor is de biologische leeftijd van zo’n persoon vaak hoger dan de daadwerkelijke leeftijd,  gemiddeld zo’n acht jaar.
Bij vrouwen die wel minstens een half uur per dag sportten, werden geen kortere telomeren aangetroffen. Het is belangrijk om op jongere leeftijd genoeg te bewegen, maar het is dus ook van belang om dit vol te houden wanneer je ouder bent.

Bron: American Journal of Epidemiology

Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding komt voor in alle leeftijdsgroepen. Onder volwassenen met ondervoeding bevinden zich veel ouderen. Dit geldt zowel in het ziekenhuis als thuis. Bij opname in het ziekenhuis wordt 15% van de patiënten als ondervoed gescreend.
Eén op de tien thuiswonende ouderen is ondervoed. Dit percentage stijgt naarmate de leeftijd stijgt, tot 15-20% bij personen ouder dan 75 jaar. Van de groep ouderen met thuiszorg is zelfs een derde ondervoed.
Wanneer geen actie wordt ondernomen, zal het aantal ondervoede thuiswonende ouderen naar verwachting de komende jaren stijgen, omdat ouderen steeds langer thuis wonen.

Wat kost ondervoeding? De totale kosten van ondervoeding door ziekte in Nederland bedroegen bijna € 2 miljard in 2011. Recent onderzoek van de Stuurgroep Ondervoeding bij meer dan een half miljoen ziekenhuispatiënten wees uit dat de opnameduur van de patiënten die bij opname als ondervoed gescreend waren 1,4 dag langer was.

Ondervoeding ouderen

 

Bron: Stuurgroep Ondervoeding

Valpreventie met het Otago oefenprogramma

De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulp (SEH) bezoeken en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen.
Het aantal valongevallen blijft stijgen, vooral onder 85+-ers. Elke dag overlijden 9 65+-ers aan de gevolgen van een val en elke 5 minuten komt een oudere op de SEH-afdeling na een (privé-)valongeval. Zowel bij de SEH-bezoeken als bij ziekenhuisopnamen en dodelijke valongevallen is een stijgende trend te zien, ook na correctie voor veranderingen in de bevolkingsopbouw. Voor SEH-bezoeken is voor het eerst te zien dat het aantal valongevallen harder stijgt dan op basis van de vergrijzing verklaard kan worden.
In 2015 kwamen 3267 65+-ers om het leven door een val.Dit is veel meer dan het aantal verkeersdoden in 2015, namelijk 621. In 2015 kwamen 97.400 65+-ers op de spoedeisende hulp na een val.

Otago Oefen Programma is een een op maat gemaakt individueel kracht- en evenwichtstrainingsprogramma voor 65+-ers. Het is het meest effectief voor 80+-ers met een valgeschiedenis.Het wordt door een opgeleide Otago instructeur aan huis aangeboden. Herman Leusink is een gecertificeerd Otago instructeur.

Meerwaarde van het programma:

  • Aan huis behandelingen volgens een schema met een specifieke opbouw
  • Telefonisch consult voor advies en motivatie
  • Goed te onthouden door vele herhalingen en de structurele aanpak
  • Wetenschappelijk bewezen goed resultaat: vermindering van 35% van aantal valincidenten

Waar beleeft u plezier aan? Wat vindt u belangrijk in uw leven? Wat zou u graag willen?
Zelfstandig thuis blijven wonen, jezelf kunnen redden, relaties en contacten onderhouden, iets betekenen voor iemand, je gezond voelen.
Om dit te kunnen moet u voldoende kracht in uw spieren hebben, de beweeglijkheid van uw gewrichten op peil houden, uw uithoudingsvermogen moet goed blijven en uw evenwicht mag niet verminderen.
Dit kunt u bereiken met het Otago oefenprogramma.

valpreventie Otago