Dementie beïnvloedt strategieën voor opstaan uit stoel

Het zelfstandig kunnen opstaan uit een stoel is een belangrijke vaardigheid voor ouderen om hun zelfstandigheid te waarborgen. Vanuit zit tot stand komen wordt dan ook vaak getest door fysiotherapeuten en in training toegepast, en vaak worden strategieën aangeleerd om de uitvoering van de taak eenvoudiger te maken. Cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld als gevolg van dementie, kunnen deze taak bemoeilijken. Er is onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe ouderen opstaan uit een stoel, welke strategieën zij daarbij toepassen, en of er verschillen zijn tussen ouderen met en zonder dementie.

Conclusie:
Ouderen met dementie staan op uit een stoel vanuit eenzelfde startpositie als ouderen zonder dementie, maar zij gebruiken vaker de armleuningen om zich omhoog te duwen en verplaatsen vaker hun voeten naar achteren als er geen tafel voor de stoel staat.
Ouderen met dementie zouden de beschikking moeten hebben over stoelen met armleuningen en ruimte om hun voeten naar achteren te verplaatsen.Opstaan

Bron: Archives of Gerontology and Geriatrics

Blijven bewegen is sleutel voor zelfstandigheid patiënt

Veel mensen krijgen te maken met problemen bij het bewegen door ziektes als Multiple Sclerose, cerebrale parese, beroerte en artrose die bewegingsmogelijkheden verminderen. Die bewegingsproblemen hebben bij iedere ziekte een andere oorzaak en vereisen dus een andere behandeling.

De hoogleraar revalidatiegeneeskunde van het VUmc Vincent de Groot kiest voor therapie op maat. “We weten steeds beter hoe we mensen aan het lopen houden en weer aan het lopen krijgen na ziektes waarbij men eerder blijvend ‘van de been raakte’. Door ons te richten op bewegen, kunnen mensen ook blijvend zelfstandig functioneren en dat verhoogt hun autonomie.

Bron: VUmc