Thuiszorg dringt valincidenten licht terug

Het aantal valincidenten is in de periode 2007-2013 ongeveer gelijk gebleven bij instellingen voor wonen, welzijn en zorg, namelijk 9,8 %. Voor thuiszorginstellingen is er in de periode van 2007-2013 een lichte daling van valincidenten van ruim 12 % naar 9,8 %. Dat blijkt uit de geactualiseerde cijfers van de Zorgbalans van het RIVM en het ministerie van VWS.

Verder is op de website te lezen dat instellingen in 2013 meer hebben ondernomen op het gebied van valpreventie ten opzichte van vorige jaren. Het gaat dan om het toepassen van preventieve maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van de eerste val. Alarmering vormt daarbij een grote uitschieter.

Oefentherapie belangrijk

Else Stapersma, expert valpreventie van Zorg voor Beter, plaatst hier wel een kritische kanttekening bij: “Een alarm voorkomt niet dat iemand valt. Het kan iemand wel een zekerder gevoel geven, door de gedachte dat hij/zij na een val niet uren hulpeloos op de grond ligt. Ik denk dat oefentherapie nog te weinig wordt ingezet door instellingen. We weten dat bewegen, en bijvoorbeeld balanstraining, een positief effect hebben op het voorkomen van vallen.”

Bron: Zorg voor beter