Ondervoede ouderen gebaat bij eenvoudige voedingstherapie

Een relatief eenvoudige voedingstherapie vermindert functionele beperkingen bij ondervoede ouderen. Dit levert geen extra kosten op voor de gezondheidszorg. Daarnaast nam het aantal valincidenten aanzienlijk af na deze therapie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Floor Neelemaat. Patiënten konden na deze therapie bijvoorbeeld zelfstandig een trap op- en aflopen en zichzelf aan- en uitkleden, terwijl patiënten in de controlegroep dit in mindere mate konden.

Bron: VU Amsterdam en dissertatie (pdf)

 

Veel Parkinsonpatiënten bewegen beter na slaap

Veel Parkinsonpatiënten merken dat ze weer wat makkelijker bewegen na een nacht slapen. Ook een middagdutje zorgt vaak voor een verbetering van de motorische functies. Er is nog geen goede verklaring voor het verschijnsel. Overeem, slaapgeneeskundige op de afdeling Neurologie van het UMC St Radboud, heeft met Nijmeegse collega’s het verschijnsel nu bij ruim tweehonderd Parkinsonpatiënten nader onderzocht. Bijna de helft van de patiënten geeft aan beter te functioneren na het slapen. Twintig procent van de patiënten ervaart slaapwinst na de nachtrust, eenzelfde percentage heeft slaapwinst bij zowel nachtrust als het middagdutje, terwijl ruim tien procent die slaapwinst alleen rapporteert na het middagdutje.

Bron: UMC St Radboud

Patiënten met slijtage van het heupgewricht: meer bewegen en afvallen

Patiënten met overgewicht die last hebben van slijtage van het heupgewricht (artrose) zijn gebaat bij behandeling die is gericht op beweging en afvallen. Slechts 10 procent van de patiënten deze behandeling voorgeschreven door de huisarts ondanks dat internationale richtlijnen dit aanbevelen. UMCG-onderzoeker Paans heeft aangetoond dat een gecombineerd beweeg- en afvalprogramma vóór de heupoperatie het lichamelijk functioneren van artrosepatiënten met overgewicht verbetert en pijnklachten vermindert. Paans pleit ook voor meer aandacht voor bewegen en afvallen nadat een heupprothese is geplaatst.

Patiënten die last hebben van heupartrose lopen het risico in een vicieuze cirkel terecht te komen. “Als het lopen pijn doet vanwege de artrose, gaan mensen beweging vermijden en blijven ze in de stoel zitten. Dan bestaat de kans dat hun gewicht toeneemt. Door dit gebrek aan bewegen, met daarbij de extra belasting van het gewicht op het heupgewricht, zullen de klachten toenemen,” licht Paans toe.

Artsen en andere behandelaars veronderstellen dat patiënten met overgewicht na plaatsing van de heupprothese weer gaan bewegen, omdat dit weer mogelijk is. Daardoor zouden ze weer kunnen afvallen. Paans stelde vast dat dit niet het geval is. “Het is belangrijk dat patiënten gaan bewegen en afvallen, omdat overgewicht het succes van de operatie beïnvloedt. Teveel lichaamsgewicht kan leiden tot vroegtijdige loslating van de prothese en dat is niet wat je wilt,” aldus Paans.

Bron: UMCG