Website met informatie heupprothesen

Volgens berekening van het RIVM stijgt het aantal heupprothesen alleen al als gevolg van artrose de komende twintig jaar explosief van jaarlijks 20.000 patiënten naar ruim 50.000 patiënten.

De Nederlandse orthopeden hebben een nieuwe website gelanceerd met alle relevante informatie voor patiënten over een nieuwe heupprothese. De patiënt bepaalt, samen met zijn behandelend orthopedisch chirurg, welk type heupprothese voor hem het meest geschikt is. Op de website vindt u onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over heupprothesen, de bijbehorende operatie en de revalidatie na de operatie.

Bron: NOV

Minder gevallen dementie dan gedacht

Hoewel het absolute aantal mensen met dementie door de vergrijzing van de bevolking de komende jaren zeker verder zal stijgen, zal deze stijging wellicht minder explosief zijn dan eerder is voorspeld. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat het relatieve aantal nieuwe gevallen per jaar per leeftijdscategorie is afgenomen.

Wetenschappelijk onderzoeker Elisabeth Schrijvers van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC vergeleek twee groepen deelnemers aan de ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) – studie in de leeftijden tussen 60 en 90 jaar. In de groep die in het jaar 2000 met ERGO is gestart komt dementie per leeftijdscategorie minder vaak voor dan in de groep die in 1990 is gestart. Daarnaast blijkt uit MRI scans dat het hersenvolume in de 2000-groep groter is en er minder vaatschade is.

Schrijvers: “Een ander opvallend verschil tussen de twee groepen is dat de 2000-groep over het algemeen ongezonder is dan de 1990-groep voor wat betreft risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en overgewicht. Tegelijkertijd gebruiken mensen in die groep ook veel meer risicoverlagende medicatie zoals cholesterolverlagers en bloedverdunners.” Een direct verband tussen het grotere medicijngebruik en het minder voorkomen van dementie mag echter niet worden verondersteld vanwege te kleine aantallen in de studie.

Bron: Erasmus MC

Bewegen kan de kans op dementie verminderen

Dagelijkse lichamelijke activiteit kan de kans op de ziekte van Alzheimer en cognitieve achteruitgang verminderen, ook bij mensen boven de leeftijd van 80 jaar. De resultaten van het onderzoek geven aan dat alle lichamelijke activiteiten, waaronder training en andere activiteiten zoals koken, afwassen en schoonmaken worden geassocieerd met een verlaagd risico op de ziekte van Alzheimer.
Deze resultaten geven steun aan het aanmoedigen van alle vormen van lichamelijke activiteit, zelfs bij zeer oude mensen die mogelijk niet meer in staat zijn deel te nemen aan training. Zij kunnen nog steeds profiteren van een meer actieve levensstijl.

Bron: Neurology

Stoppen met roken is altijd zinvol

Ook voor mensen die al veertig jaar roken heeft het zin om te stoppen. Hun longfunctie gaat daardoor minder hard achteruit dan het geval zou zijn geweest als ze waren blijven roken. Dat concludeert de Utrechtse arts-onderzoeker Hoesein in zijn proefschrift. Hoesein promoveerde op 26 april aan de Universiteit Utrecht. Hij analyseerde de gezondheid van ruim 2200 huidige en voormalige zware rokers (deelnemers aan de NELSON-studie).

Bron: Universiteit Utrecht

Het nieuwe ouder worden in de Achterhoek

Er wordt op de laatste tijd veel gesproken over de ouderenzorg van de toekomst.
Zie Het nieuwe ouder worden. Ook in de Achterhoek worden initiatieven ontplooid om de ouderenzorg in de toekomst betaalbaar te houden. Zo kan de iPad ingezet worden voor dagelijks contact met de wijkverpleegkundige.

De Achterhoek krijgt een nieuw sociaal netwerk op internet: Achterhoek Connect. Initiatiefnemer is zorgverlener Sensire.

Daarnaast krijgen mantelzorgers een belangrijke rol binnen de thuiszorg van zorgverlener Sensire. Wijkverpleegkundigen willen al bij de intake dat familie, vrienden of buren mee gaan praten over de zorg van de klant.
Ook worden andere zorgverleners als huisartsen, welzijnsinstellingen en ziekenhuis intensiever betrokken bij de zorg.
Nieuw is dat andere partijen nu vanaf het begin meekijken en meedenken. Dat zorgt voor een gespreide verantwoordelijkheid met de wijkverpleegkundige in de centrale rol.

Het nieuwe ouder worden

Ouderen van nu blijven steeds langer een actieve rol in de samenleving spelen. Ze weten hun persoon, talent en ervaring tot op hoge leeftijd in te zetten. Daarbij wordt zelfstandigheid gekoesterd en is steeds meer de maat der dingen. De nieuwe oudere is mondig, wat goed voor hem is en wil daarnaar kunnen handelen. Of dat nu gaat om wonen, familie en vrienden, ‘werken’ of reizen. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om het ouder worden zélf.

‘Ouderdom komt met gebreken — maar het zijn wel mijn gebreken!’

Deze benadering gaat uit van eigen kracht. De nieuwe oudere vraagt, op het moment dat hij zorg of ondersteuning nodig heeft, daarom steeds meer om persoonlijke oplossingen in plaats van de standaard oplossingen uit het verleden.

ActiZ (organisatie van zorgondernemers) ziet de ouderenzorg in Nederland veranderen en wil de noodzakelijke omslag in zorg-denken, zorg-vragen en zorg-verlenen stimuleren via een reeks regionale publieksdebatten.

Zie ook “Het nieuwe ouder worden” op YouTube