Landelijke beweegcampagne voor ouderen van start

Nooit te oud om te bewegen.
Dat is het motto van de landelijke campagne ‘Meer Bewegen, ook op latere leeftijd’ van de gezamenlijke ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en LOC Zeggenschap in Zorg. Samen vertegenwoordigen zij bijna 500.000 senioren in Nederland. De campagne is op donderdag 22 maart in het Overijsselse Nijverdal van start gegaan.

Actieve leefstijl bevorderen
Ouderen van 55 jaar en ouder bewegen minder dan het gemiddelde in Nederland en naarmate de leeftijd stijgt wordt de kloof groter. Daar moet verandering in komen, vinden de samenwerkende ouderen/cliëntenorganisaties. Zeker nu ook aangetoond is dat bewegen niet alleen het risico op chronische ziekten verkleint, maar ook een positief effect heeft op het behoud van cognitieve functies, zoals het geheugen en andere hersenfuncties. Een actieve leefstijl waarin voldoende bewogen wordt, vertraagt zowel het fysieke als mentale verouderingsproces. Maar ook senioren met chronische aandoeningen zoals reuma en ouderdomsdiabetes kunnen door regelmatige beweging hun ziekteproces gunstig beïnvloeden. Zo verlaagt lichamelijke inspanning de behoefte aan insuline en wordt de afname van botdichtheid en spiermassa vertraagd. Daarnaast geeft bewegen een goed gevoel en vergroot doorgaans het sociale netwerk.

Voor senioren, door senioren
Om de campagne vorm te geven zijn er voorlichtingsbrochures, internetmodules en videofilmpjes samengesteld. Maar er zijn ook meer dan zestig gezondheidsvoorlichters uit eigen kring opgeleid door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Zij gaan overal in het land workshops geven en staan te popelen om andere senioren voor te lichten over het belang van meer bewegen op latere leeftijd. Het beloven levendige en informatieve voorlichtingsbijeenkomsten te worden, waar ook gewezen wordt op bewegingsvormen als dansen, de hockeyvariant Fithockey en het gebruik van Wii-fit. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met fysiotherapeuten, huisartsen, sportbonden en natuurlijk met de ambassadrice van de campagne, Olga Commandeur.

Bron: KBO

Operatie kwetsbare ouderen: Better in, better out/d

Voor kwetsbare ouderen gaat een ziekenhuisopname en zeker een operatie vaak gepaard met verlies van zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en een toename van morbiditeit en sterfte. Op de persoon toegesneden pre- en postoperatieve maatregelen, met name fysiotherapie kunnen de kans hierop verkleinen. In samenwerking met verschillende partners ontwikkelt TNO het concept Better in, better out/d verder in verschillende projecten.

Bij operaties in het borst- of buikgebied kan de kans op verlies van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven en een toename van morbiditeit en sterfte worden verkleind door de patiënt van tevoren op risicofactoren te screenen, en door op de persoon toegesneden pre- en postoperatieve maatregelen, met name fysiotherapie te bieden. Nico van Meeteren, destijds nog werkzaam bij het UMC Utrecht, heeft in eerder onderzoek aangetoond dat door van tevoren conditie en functionaliteit te verhogen, de oudere in een betere conditie de operatie ingaat, en daardoor ook met minder complicaties en sneller het ziekenhuis weer uit komt. Dat scheelt in zorgkosten.

Preoperatief trainen in combinatie met voedingsinterventies door diëtisten heeft ook op langere termijn hoogstwaarschijnlijk positief effect op de functionaliteit en conditie van de oudere.
Bron: TNO