Gebruik statines effectief en veilig

Volgens in The Lancet gepubliceerd onderzoek is het langdurig gebruik van statines effectief en veilig. Statines zijn medicijnen die de hoeveelheid “slecht” cholesterol in het bloed verlagen. Ten minste zes jaar na het einde van de vijf jaar durende ‘heart protection study’ hebben statinegebruikers nog steeds een geringere kans op hartaandoeningen, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat de kans op andere aandoeningen groter is. Deze bevindingen geven meer steun voor een snelle start en op lange termijn voortzetting van de behandeling met statines.

Mondzorg voor ouderen

Gebitsverzorging is voor ouderen zeer belangrijk. Nu steeds meer ouderen hun eigen tanden nog hebben, is goed poetsen meer dan ooit noodzakelijk. Anders ontstaan tandplaque, tandsteen, gaatjes en vallen zelfs tanden uit. Infecties aan het tandvlees kunnen een diabetes ontregelen. In het ergste geval komen bacteriën van een tandvleesontsteking in de luchtpijp terecht en leiden tot een longontsteking.

Op 1 december 2011 is Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, gepromoveerd op het onderwerp ‘Mondgezondheid van zorgafhankelijke ouderen in zorginstellingen‘.
Door een verbeterde preventieve en curatieve mondzorg gedurende de afgelopen decennia is het aantal tandeloze ouderen afgenomen en is het percentage ouderen dat tot op hoge leeftijd gebitselementen heeft flink gestegen. Ondanks verschillende inspanningen laten de resultaten van internationaal onderzoek zien dat de mondgezondheid van ouderen, en in het bijzonder van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, nog steeds slecht is.

Een citaat uit zijn proefschrift ‘ Poor oral health, a potential new geriatric giant. Significant oral health (care) issues in frail older people‘:
De belangrijkste factor bij het realiseren en onderhouden van een goede mondgezondheid is de dagelijkse mondverzorging met als doel het verwijderen van de bacteriële plaque. Voor een goede dagelijkse mondverzorging zijn veel verpleeghuisbewoners afhankelijk van verzorgenden. Hoewel de laatste jaren steeds meer aandacht is besteed aan verbetering van de mondverzorging van verpleeghuisbewoners was er tot voor kort nog steeds behoefte aan richtlijnen en effectieve protocollen, aan instrumenten voor verzorgenden om de mondhygiëne en mondgezondheid van bewoners te beoordelen en aan onderricht van verzorgenden in praktische vaardigheden voor de dagelijkse mondverzorging. In 2007 is in Nederland de ‘Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’, kortweg de Richtlijn Mondzorg, ontwikkeld en gepresenteerd aan alle verpleeghuizen in Nederland en een deel van Vlaanderen, België. De richtlijn is samengesteld op basis van het op dat moment beschikbare wetenschappelijk bewijs of, als geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar was, op basis van de ervaringen van deskundigen. Centrale thema’s van de richtlijn zijn: geïntegreerde mondzorg, continue opleiding van verzorgenden en het structureel toezien op en begeleiden van de implementatie van de richtlijn. Een verkorte versie van de gedetailleerde richtlijn is beschikbaar als naslagwerk voor verzorgenden.
Het ontwikkelen van goede, op wetenschappelijk bewijs gefundeerde richtlijnen is niet voldoende om de (mond)zorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen te verbeteren. De Richtlijn Mondzorg moet ook goed in de verpleeghuizen worden geïmplementeerd om daadwerkelijk de mondgezondheid van de kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen te verbeteren.

Tot slot worden met betrekking tot de vijf mondzorggerelateerde problemen van verpleeghuisbewoners (parodontitis, xerostomie, hyposialie, zuurgraad van speeksel en mondhygiëne) enkele toekomstperspectieven gepresenteerd:
1. Mondgezondheidsproblemen van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen kunnen worden verminderd door de mondzorg te verbeteren.
2. Mondgezondheidsproblemen moeten zowel wetenschappelijk als klinisch meer aandacht krijgen.
3. Als de mondzorg niet aanzienlijk verbetert, zullen mondziekten en mondgezondheidgerelateerde problemen grote gevolgen gaan hebben voor de algemene gezondheid en de levenskwaliteit van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.
4. Slechte mondgezondheid is in potentie een nieuwe ‘geriatrische reus’ voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, die op nationaal en internationaal niveau aandacht verdient van politici, beleidsmakers, wetenschappers en zorgverleners.

Goede voeding en vitamines gaan hersenkrimp tegen

Een voedingspatroon rijk aan omega-3-vetzuren en vitamines kan het krimpen van de hersenen voorkomen. Fastfood, rijk aan transvetten, heeft juist het tegenovergestelde effect. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Portland.

De onderzoekers bestudeerden ruim 100 mensen van gemiddeld 87 jaar. Alle deelnemers liepen weinig risico op geheugen- en denkproblemen. Met behulp van bloedtesten werd de aanwezigheid van de voedingsstoffen bepaald, daarnaast voerden de deelnemers diverse cognitieve testjes uit en maakten de onderzoekers een MRI-scan van hun hersenen.

Mensen die veel omega-3-vetzuren en vitamines B, C, D en E binnenkrijgen hadden een relatief groter brein. Daarbij scoorden mensen met een gezond voedingspatroon rijk aan deze stoffen beter op geheugen- en denktestjes. Een dieet rijk aan transvetten leidde juist tot hersenkrimp en een lage score op de tests.
Sommige transvetten zitten van nature in kleine hoeveelheden in zuivelproducten, rund- en lamsvlees, maar de transvetten in het onderzoek zitten in cakes, gebak, chips en andere gebakken, ingevroren en verwerkte voedingsmiddelen.

“Het lijkt erop dat we door middel van ons voedingspatroon de hersenen kunnen laten stoppen met krimpen. Dat is heel goed nieuws.”, aldus hoofdonderzoek Gene Bowman. Het krimpen van de hersenen gebeurt ook bij de ziekte van Alzheimer.

Omega-3-vetzuren en vitamine D vind je vooral in (vette) vis. Groente en fruit zijn een goede bron voor de vitamines B, C en E.