Onderzoek naar oorzaak van slechter functioneren hersenen van ouderen

De hersenen van bijna alle 50-plussers gaan met de jaren slechter functioneren. De oorzaak ervan was onbekend. Onderzoekers van het UMC St Radboud hebben vastgesteld dat de hersenen van oudere mensen schade oplopen als gevolg van stoornissen in de doorbloeding. Op 29 en 30 november 2011 promoveerden twee onderzoekers op dit onderzoek: Karlijn de Laat en Anouk van Norden.

Verminderde doorbloeding

Tijdens het ouder worden krijgen veel mensen geheugenklachten of moeite met bewegen. Wetenschappers hadden het vermoeden dat dat komt door een verminderde doorbloeding van de hersenen. Die aandoening komt veel voor bij ouderen; meer dan 90% van alle mensen ouder dan 60 jaar heeft het in meer of mindere mate. Een slechte doorbloeding van de hersenen wordt meestal veroorzaakt door hart– en vaatziekten. Met behulp van een nieuwe MRI techniek, de zogenaamde diffusion tensor imaging (DTI) kan de mate van beschadiging van de hersenen als gevolg van een verstoorde doorbloeding worden gemeten.

Maar niet iedere persoon met een verstoorde doorbloeding heeft in dezelfde mate problemen met het geheugen en bewegen. Mede gezien het toenemend aantal ouderen is het belangrijk te weten bij wie deze aandoening tot gezondheidsproblemen kan leiden en bij wie niet. De afdeling Neurologie van UMC St Radboud heeft nu een grote studie uitgevoerd onder ruim 500 mensen boven de 50 jaar. De onderzoekers hebben de hersenschade als gevolg van de slechtere doorbloeding precies kunnen meten. Voorheen bleven deze hersenbeschadigingen op de ‘gewone’ MRI scan namelijk verborgen. Ze hebben voor het eerst vastgesteld dat mensen met de meest ernstige beschadigingen in de hersenen als gevolg van doorbloedingsstoornissen slechter presteren wat betreft hun geheugen en lopen dan mensen met minder doorbloedingsstoornissen en daardoor geringere beschadigingen. Dit resultaat biedt concrete aanknopingspunten om beschadigingen in de hersenen eerder vast te stellen dan toe nu het geval, zodat mogelijk eerdere behandeling kan plaatsvinden.

Alle mensen die deelnamen aan het Nijmeegse onderzoek worden komend jaar opnieuw onderzocht om te verkennen of de gevonden beschadigingen van de hersenen wellicht een voorbode zijn van dementie en/of parkinsonisme (een aandoening lijkend op de ziekte van Parkinson). Dat zou betekenen dat artsen deze aandoeningen eerder zouden kunnen diagnosticeren.